Условия за гаранция

Срокът на гаранцията е упоменат в описанието на всеки продукт и започва да тече от датата на покупката.

Гаранцията на продуктите, предлагани от ЕлектроСмарт.БГ, покрива производствени и материални дефекти при следните условия:

  • Продуктите трябва да бъдат инсталирани и използвани съобразно придружаващите ги инструкции.
  • Купувачът трябва да представи касова бележка и/или фактура за закупуването на продукта.
  • Правото на гаранция е на първоначалния купувач и не се прехвърля.

Гаранцията не покрива:

  • Повреди от токови удари.
  • Повреди, причинени от свързване към неподходящо напрежение.
  • Повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства (авария, пожар, наводнение).
  • Повреди, причинени от неправилна инсталация, употреба и поддръжка, или неправилно съхранение.
  • Повреди, причинени от опити за поправка от неупълномощени лица.
  • Повреди, причинени от опити за неоторизирани промени на продуктите.
  • Повреди, причинени от небрежност.

При установяване на дефект е нужно да се свържете с нас на [email protected] и ние ще Ви съдействаме до 24 часа. Устройството е необходимо да бъде върнато на посочен от нас адрес в оригиналната му опаковка и след потвърждение, че искането за гаранция е основателно, ще възстановим платената сума по посочена банкова сметка.

Сравнение на продукти